Du er her:

Verktøy

Under dette menypunktet vil du kunne finne forskjellige typer verktøy du kan benytte når du skal gjennomføre en konkurranse / anskaffelse. I menyen til venstre fremkommer forskjellige områder som i mange tilfeller vil være vesentlig i forbindelse med avtaleinngåelser. Under følger en beskrivelse av de forskjellige områdene.

Maler konkurransedokumenter
VOIS har utarbeidet diverse maler du kan benytte til gjennomføring av en konkurranse / anskaffelse. Når det skal gjennomføres en konkurranse / anskaffelse er det alltid viktig å vite verdien av anskaffelsene du skal gjennomføre. Dokumentene er derfor delt inn i forskjellige grupper basert på beløpsgrenser i henhold til Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser. Dokumentene er delt inn etter følgende beløpsgrenser/kategorier:

  • Del I - Verdi under kr 1,3 mill
  • Del II - Verdi mellom kr 1,3 mill - 2 mill (Nasjonale anskaffelser)
  • Del III - Verdi over kr 2 mill (EØS-anskaffelser)
  • Alminnelige kontraktsvilkår

Hvert punkt inneholder konkurransegrunnlag (regler), tilbudsmappe, protokoll og evalueringsmatriser. Det presiseres at dokumentene kun er veiledende og at de som velger å benytte disse må vurdere punktenes hensiktsmessighet i hvert enkelt tilfelle. For de fleste dokumentene fremkommer versjonsdato i dokumentnavnet. Dette er angitt etter åååå.mm.dd.