Du er her:

 • Hjem
 • Kurs
 • Universell utforming, miljø, samfunnsansvar mm

Universell utforming, miljø, samfunnsansvar mm

Målet med kurset er å gi deltakerne en oversikt over de problemstillinger som miljø, samfunnsansvar og lignende hensyn reiser i forhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Kurset gir en god innføring i regler gitt i nytt anskaffelsesregelverk fra 2017. Kurset gir en oversikt over relevante nettsteder, dokumenter og verktøy utgitt av sentrale, regionale og lokale myndigheter. Deltakerne skal bli i stand til å kunne gjøre politiske mål om til konkrete krav/kriterier i den enkelte anskaffelse, samt å unngå krav/kriterier som er vanskelige å håndtere.

Målgruppen for kurset er innkjøpere med erfaring og gjennomført grunnkurs og fordypningskurs, eventuell lang erfaring og innsikt i utforming av kvalifikasjonskrav, kontraktgjennomføringskrav, kravspesifikasjon og tildelingskriterier. Kurset er et halvdagskurs (3 timer).

Kurset vil inneholde:

 • Avgrensning - hvilke hensyn skal/kan hensyntas?
 • Nye signaler og bestemmelser i nytt regelverk
 • Praktiske eksempler
 • Fra politisk ønske til konkrete krav - eksempler
 • Etikk:
  • Kvalifikasjonskrav, kontraktsgjennomføringskrav, kravspesifikasjon, tildelingskriterier
  • Muligheter for måling, oppfølging og korreksjoner
  • Eksempler og anbefalinger
 • ​Samfunnsansvar: 
  • Kvalifikasjonskrav, kontraktsgjennomføringskrav, kravspesifikasjon, tildelingskriterier
  • Muligheter for måling, oppfølging og korreksjoner
  • Eksempler og anbefalinger
 • Miljø:
  • Planlegging av anskaffelsen, kvalifikasjonskrav, kontraktsgjennomføringskrav, kravspesifikasjon, tildelingskriterier
  • Muligheter for måling, oppfølging og korreksjoner
  • Eksempler og anbefalinger
 • DIFI sine kriterier/anbefalinger/maler

Alle kurs er gratis for medlemmer av VOIS, men det er gebyr på kr 500 for ikke å møte til påmeldt kurs. For ikke-medlemmer (offentlige oppdragsgivere utenfor Vestfold) er prisen kr 1 000 pr kurs.