Du er her:

Trykte læremidler til grunnskolen

Rammeavtalen omfatter kjøp av trykte læremidler til grunnskolen. Skolebibliotek og bøker til bibliotek er ikke omfattet av denne avtalen. Kommunale barnehager har opsjon på å delta på denne rammeavtalen. Digitale læremidler er ikke omfattet av denne avtalen.

Leverandører
BS Undervisning AS er valgt som leverandører på avtalen.

Varighet
Avtalen gjelder for perioden 1.10.2018 - 30.09.2022. Avtalen kan ikke forlenges.

Deltakere
Deltakere er Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Re, Sande, Sandefjord og Tønsberg kommuner.

Avtaleansvarlig
Lillian B. Skåleskog