Du er her:

 • Hjem
 • Kurs
 • Tildeling, begrunnelse, klager og innsynskrav m.v.

Tildeling, begrunnelse, klager og innsynskrav m.v.

Målet med kurset er å gi deltakerne en oversikt over de ulike klageordningene, samt tilbydernes muligheter til å reise saker for domstolene. Deltakerne får en grundig innføring i offentlighetsloven § 23, samt reglene om taushetsplikt. Deltakerne skal få en styrket trygghet i utformingen av tildelingsbrev og begrunnelser, samt grundig kjennskap til grensen for begrunnelsesplikten.

Målgruppen for kurset er alle som har erfaring med anskaffelser eller gjennomført grunnkurs. Kurset er et heldagskurs (0900 - 1530).

Kurset vil inneholde:

 • De ulike meldinger til tilbyderne, og kravene til begrunnelse
 • Tildelingsbrevet - krav til begrunnelse og begrunnelse i praksis - klagemulighet og karenstid
 • Kravene til begrunnelse etter anmodning om ytterligere begrunnelse
 • Krav til saksbehandling og forlengelse av klagefrist
 • Innsynsbegjæringer - offenlighetslovens regler om innsyn, unntak fra innsyn og saksbehandling
 • Krav til saksbehandling og forlengelse av klagefrist
 • Eventuell ny tildeling - vilkår og saksbehandling
 • Tilbydernes muligheter for å stanse kontraktstildelinger
 • Tilbydernes mulighet for å få kjent en kontrakt ugyldig eller avkortet
 • Erstatningssøksmål - gjennomgang av rettspraksis
 • ​Klage til KOFA - ulovlig direkteanskaffelser​
 • Klage til KOFA - rådgivende uttalelse:
  • ​Klagefrist
  • Hvem kan klage
  • KOFAs saksbehandlingsregler

Alle kurs er gratis for medlemmer av VOIS, men det er gebyr på kr 500 for ikke å møte til påmeldt kurs. For ikke-medlemmer (offentlige oppdragsgivere utenfor Vestfold) er prisen kr 1 000 pr kurs.