Du er her:

Telefon- og mobiltrafikk

Rammeavtalen på telefon- og mobiltrafikk omfatter kjøp av fast- og mobiltelefoni, inkl. mobil datatrafikk.

Avtalen er inngått i regi av BTV Innkjøp AS og har deltakere fra fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold.

Varighet
Avtalen gjelder fra 19.09.2016 - 19.09.2018. Avtalen kan deretter forlenges med 1+1 år.

Avtalen er forlenget til 19.9.2020.

Leverandører
Leverandør på denne avtalen er Telenor Norge AS.

Deltakere fra VOIS
Følgende enheter deltar på avtalen: 

Kommuner (inkl. alle kommunale avdelinger/enheter): Andebu, Hof, Holmestrand (inkl. Holmestrand kirkelige fellesråd), Horten, Lardal, Larvik (opsjon), Nøtterøy, Re, Sande, Sandefjord (inkl. Fønix AS (opsjon), Sandfjord kirkelige fellesråd (opsjon), Sandefjord kommunale pensjonskasse (opsjon)), Stokke, Svelvik, Tjøme, Tønsberg.

Dessuten: Tønsberg renseanlegg IKS, Borgheim sentrumsbygg AS, Færder nasjonalparksenter AS, VESAR AS, Vestfold Krematorium IKS, Vestfoldmuseene IKS:


Avtaleansvarlig

Hanne F. Bjerke