Du er her:

Ris og Ros

Her kan du gi ris og ros og eventuelle andre tilbakemeldinger. Dette kan være knyttet til kvalitet på produkter, levering av produkter/tjenester, inntrykk fra kurs du har deltatt på med videre.

Din tilbakemelding sendes automatisk til sekretariatet i VOIS.

I skjemaet under kan du fylle ut din tilbakemelding.

Ris og ros

Her kan du gi tilbakemelding til sekretariatet i VOIS dersom det er noe du er missfornøyd med eller om det er noe du er fornøyd med. Det kan være tilbakemedlinger vedlørende kvalitet på produkter, gjentagende leveringsproblemer på en avtale, tilbakemelding vedrørende et kurs du har deltatt på eller andre former for tilbakemeldinger.

Hva gjelder tilbakemeldingen?