Du er her:

Om Vois

VOIS (Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid) ble etablert i 1.1.96 og er et formalisert samarbeid som har alle kommuner i Vestfold, samt Universitetet i Sørøst-Norge som medlemmer. I tillegg deltar flere andre offentlige virksomheter og foretak på avtalene.

Formålet er å inngå best mulige innkjøpsavtaler, forvalte avtaleporteføljen, sørge for innkjøpsfaglig utvikling og samarbeide med andre offentlige virksomheter og innkjøpssammenslutninger.

Organisering

VOIS er organisert som et administrativt vertskommunesamarbeid i henhold til Kommunelovens kapittel 20, der Sandefjord kommune er vertskommune. VOIS sitt sekretariat er samlokalisert med Sandefjord kommunes innkjøpsseksjon og har 3 årsverk til drifting av sekretariatets oppgaver. 

Sekretariatet

Hanne F. Bjerke, tlf. 45 23 76 00, e-post: hfb@sandefjord.kommune.no
Lillian Bærheim Skåleskog, tlf. 90 56 73 94 e-post: lbs@sandefjord.kommune.no 
Pia Charlotte Berg, tlf. 926 90 206, e-post: pcb@sandefjord.kommune.no 

Ole-Jørgen Drilen Bruun-Lie, tlf. , 92 61 88 47, e-post: Ole-Jorgen.Drilen.Bruun-Lie@sandefjord.kommune.no