Du er her:

Om Vois

VOIS (Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid) ble etablert i 1.1.96 og er et formalisert samarbeid som har alle kommuner i Vestfold, samt Universitetet i Sørøst-Norge som medlemmer. I tillegg deltar flere andre offentlige virksomheter og foretak på avtalene.

Formålet er å inngå best mulige innkjøpsavtaler, forvalte avtaleporteføljen, sørge for innkjøpsfaglig utvikling og samarbeide med andre offentlige virksomheter og innkjøpssammenslutninger.

Organisering

VOIS er organisert som et administrativt vertskommunesamarbeid i henhold til Kommunelovens kapittel 20, der Sandefjord kommune er vertskommune. VOIS sitt sekretariat er samlokalisert med Sandefjord kommunes innkjøpsseksjon og har 3 årsverk til drifting av sekretariatets oppgaver. Det er i tillegg ansatt en klima- og miljørådgiver i en 2-årig engasjement stilling. 

Sekretariatet

Lillian Bærheim Skåleskog, tlf. 905 67 394 e-post: lbs@sandefjord.kommune.no (fødselspermisjon til september 2023)
Pia Charlotte Berg, tlf. 926 90 206, e-post: pcb@sandefjord.kommune.no
Jon Brudeseth, tlf. 909 44 158, e-post: jon.brudeseth@sandefjord.kommune.no
Anna Löfvenius, tlf. 966 90 431, e-post: anna.lofvenius@sandefjord.kommune.no