Du er her:

  • Hjem
  • Nyheter
  • Nye versjoner av maler på konkurransedokumenter

Nye versjoner av maler på konkurransedokumenter

Sekretariatet i VOIS har gjennomført en oppdatering av VOIS-malene på konkurransedokumentene. Dette gjelder i denne omgang alle maler for konkurransegrunnlag og tilbudsmapper.

Den største endringen er at avkrysningene på kvalifikasjonskrav og kontraktsgjennomføringskrav er fjernet. Nå skal det i tilbudsmappene kun signeres for at kravene ivaretas (sammen med fremleggelse av eventuell krevd dokumentasjon). Avkrysningene er fjernet for å unngå unødvendige uklarheter ved at tilbydere glemmer å krysse av for ja eller nei til de stilte kravene. Videre er noen av de foreslåtte krav og tildelingskriterier skrevet om for å bli mer presise. I tillegg er det kommet inn flere nye forslag til krav/tildelingskriterier samtidig som noen er fjernet.

I konkurransegrunnlagene er det kun gjort mindre tilpasninger i forhold til presiseringsnivået.