Du er her:

  • Hjem
  • Nyheter
  • Endringer i lov om offentlige anskaffelser

Endringer i lov om offentlige anskaffelser

Gjennomføringen av EUs håndhevingsdirektiv ble vedtatt i Stortinget 27. mars 2012. Direktivet gir ingen nye regler for hvordan selve anskaffelsen skal gjennomføres.

Formålet med det nye direktivet er å forbedre effektiviteten rundt håndhevelsen av anskaffelsesregelverket, blant annet ved å sikre leverandører bedre inngrepsmuligheter før kontrakt inngås. Direktivet er særlig innrettet mot ulovlige direkte anskaffelser, som regnes som særlig grove brudd på regelverket. For denne typen overtredelser innføres det nye sanksjoner, blant annet skal slike kontrakter i visse tilfeller kunne kjennes "uten virkning", hvilket vil si at kontraktene anulleres.

Lovvedtaket er omtalt på FAD sine sider og kan ses her.