Du er her:

Næringsavfall

Den inngåtte rammeavtalen omfatter henting av næringsavfall samt avfallsbeholdere.

Leverandør
Norsk Gjenvinning AS er leverandør på rammeavtalen.

Varighet
Avtalen gjelder for perioden 9.7.2018 - 8.7.2022.

Deltakere
Deltakere på avtalen er: Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Re, Sande, Sandefjord og Tønsberg kommuner, samt Universitetet i Sørøst-Norge Campus Bakkenteigen, Fylkesmannen i Vestfold, Larvik kulturhus Bøgen, Tønsberg renseanlegg og Vestfold Vann.

Deltakerne har ulik deltakelse og opsjoner på de enkelte fraksjonene.


Avtaleansvarlig
Rådgiver Hanne F. Bjerke