Du er her:

Multifunksjonelle kopimaskiner

Rammeavtalen omfatter kjøp og leasing av NYE multifunksjonelle kopimaskiner

Leverandør
Canon Business Center Vestfold Telemark AS

Varighet
9.10.2020 - 8.10.2028.

Deltakere
Kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Sandefjord og Tønsberg, samt Tønsberg renseanlegg IKS.

Larvik kommmune har opsjon.

Avtaleansvarlig
Pia Charlotte Berg