Du er her:

Møbler - Dynamisk innkjøpsordning

DPS - Dynamisk innkjøpsordning

Leverandører
Leverandører kan kontinuerlig kvalifiseres inn i ordningen.

Varighet
Til ordningen opphører.

Deltakere på avtalen
Kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord, og Tønsberg.

Avtaleansvarlig
Lillian B. Skåleskog