Du er her:

  • Hjem
  • Maler konkurransegjennomføring

Maler for konkurransegjennomføring

Det er utarbeidet forskjellige maler til hjelp under gjennomføringen av konkurranser. I menyen til venstre fremkommer en inndeling av anskaffelsene etter verdi. Det er forskjellig innhold med tanke på malene under hver verdi.

Aktuelle maler er konkurransegrunnlag (regler), tilbudsmappe, prisark med prissetting av prisforbehold, alminnelige kontraktsvilkår (eget menypunkt), kvittering for mottak av tilbud, anbudsprotokoll, evalueringsskjema (kvalifisering, økonomi og tildeling) og brevmaler for innstilling og avvisning. For de fleste dokumentene fremkommer versjonsdato i dokumentnavnet. Dette er angitt etter åååå.mm.dd.