Du er her:

Har du innspill?

Opplasting av tilbudsdokumenter

Her kan du laste opp tilbudsdokumentene. Pass på at alle dokumentene er registrert i oversikten før du trykker "last opp".

Merk at tilbudet ikke kan endres i denne løsningen etter at det er levert. Dersom du ønsker å trekke tilbudet må du sende en s-post til ansvarlig person for konkurransen og gi denne beskjed om dette.

Dersom du vil gjøre endringer i tilbudet, må du registrere et nytt tilbud og laste opp et nytt komplett sett dokumenter.