Du er her:

Laboratorietjenester

Rammeavtalen omfatter laboratorietjenester for analyse av drikkevann, avløpsvann, slam og sigevann.

Leverandører
Eurofins Environment Testing Norway AS er valgt som leverandører på avtalen.

Varighet
Avtalen gjelder for perioden 1.1.2016 - 31.12.2019. Avtalen kan ikke prolongeres.

Deltakere
Deltakere er Tønsberg renseanlegg IKS, Færder, Holmestrand, Horten, Lardal, Re, Sandefjord og Tønsberg kommuner.

Avtaleansvarlig
Lillian B. Skåleskog