Du er her:

 • Hjem
 • Kurs
 • Kvalifikasjonsfasen i del II og III, samt evalueringsmodeller og poengsystemer

Kvalifikasjonsfasen i del II og III, samt evalueringsmodeller og poengsystemer

Målet med kurset er å gi deltakerne innsikt i de nye reglene for kvalifikasjonsfasen og praktisk bruk av Det europeiske egenerklæringsskjemaet. Herunder reglene for ettersending av dokumentasjon og avvisning. Videre skal kurset gi deltakerne forståelse i de vanligste evalueringsmodellene og poengsystemene, og gjøre dem oppmerksom på fordeler og ulemper ved de ulike metoder og modeller. KOFAs praksis når det gjelder lovligheten av ulike metoder/modeller og grensen for innkjøpers innkjøpsfaglige skjønn blir også gjennomgått. Det blir gitt en grundig innføring i hva som skal opplyses om evalueringen på forhånd og i tildelingsbrev, samt ved innsynsbegjæringer og krav om ytterligere begrunnelse.

Målgruppen for kurset er innkjøpere med noe erfaring og/eller gjennomført fordypningskurs. Kurset er et halvdagskurs på 3 timer.

Kurset vil inneholde:

 • Kvalifikasjonsfasen i del II
 • ​Kvalifikasjonsfasen i del III - Det europeiske egenerklæringsskjema
 • ​Prissettingsmodeller
 • Poengberegningsmodeller
 • Vurdering av pris i forhold til andre kriterier
 • Antall kriterier og vekting/prioritering
 • Bruk av underkriterier - vekting/prioritering?
 • Underkriterienes betydning for hovedkriterier
 • Bruk av forhåndsfastsatte matematiske modeller/skjønnsmessig evaluering
 • Gjennomgang av praktiske eksempler
 • Krav til opplysninger i konkurransegrunnlaget
 • Tildelingsbrev - krav til opplysninger om evalueringen og praktisk utforming
 • Krav til ytterligere begrunnelse og innsyn
 • KOFAs praksis

Alle kurs er gratis for medlemmer av VOIS, men det er gebyr på kr 500 for ikke å møte til påmeldt kurs. For ikke-medlemmer (offentlige oppdragsgivere utenfor Vestfold) er prisen kr 1 000 pr kurs.