Du er her:

 • Hjem
 • Kurs
 • Kontrakter og kontraktsoppfølging

Kontrakter og kontraktsoppfølging

Målet med kurset er å gi deltakerne en grunnleggende forståelse for kontraktens betydning i forhold til rettsregler samt en oversikt over elementene i en god kontrakt og innsikt i vesentlige bestemmelser i Statens Standardavtaler (SSA), og forholdet mellom god kontraktsutforming og hensiktsmessig kontraktsoppfølging gjennomgås. Utvalgte kontrakter vil bli gjennomgått. De viktigste punktene i forbindelse med utformingen belyses. Deltakerne får trening i praktisk utforming av avtalebestemmelser.

Målgruppen for kurset er innkjøpere med noe erfaring og/eller gjennomført fordypningskurs. Kurset er et heldagskurs (0900 - 1530).

Kurset vil inneholde:

 • Avtaleinngåelse - generelle prinsipper
 • Avtaler og bakgrunnsretten
 • Kontraktsutforming - generelle prinsipper
 • Tolkning og utfylling av kontrakter
 • Gjennomgang av noen utvalgte standardavtaler
 • Metodikk utenfor standardavtalene
 • Avtaleregulert oppfølging
 • Praktiske eksempler

Alle kurs er gratis for medlemmer av VOIS, men det er gebyr på kr 500 for ikke å møte til påmeldt kurs. For ikke-medlemmer (offentlige oppdragsgivere utenfor Vestfold) er prisen kr 1 000 pr kurs.