Du er her:

Kontor- og skolerekvisita

Rammeavtalen omfatter kjøp av kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell.

Leverandører
Det er inngått avtale med Staples Norway AS.

Varighet
Avtalen har en varighet fra 1. juni 2018 og frem til 31. mai 2022. Avtalen kan ikke prolongeres.

Deltakere
Deltakere er Holmestrand, Horten, Larvik, Færder, Sandefjord og Tønsberg kommune, samt Tønsberg renseanlegg.

Avtaleansvarlig
Pia Charlotte Berg