Du er her:

Kontakt sekretariatet

Sekretariatet kan bistå medlemmene i innkjøpsfaglige spørsmål. Se venstre marg for detaljer rundt hvilken type bistand som ytes.

Sekretariatet består av:

Rådgiver Hanne F. Bjerke
Sekretariatsfunksjonen for VOIS
Mobil: 950 05 432
E-post: hfb@sandefjord.kommune.no

Rådgiver Lillian Bærheim Skåleskog (Permisjon)
Sekretariatsfunksjonen for VOIS
Mobil: 916 78 899
E-post: lbs@sandefjord.kommune.no

Rådgiver Pia Charlotte Berg
Sekretariatsfunksjonen for VOIS
Mobil: 926 90 206
E-post: pcb@sandefjord.kommune.no

 

 

Vertskommunens kontaktperson er:
Innkjøpssjef Roger Stampe
Tlf: 33 41 69 22
Mobil: 993 63 510
E-post: rost@sandefjord.kommune.no