Du er her:

 • Hjem
 • Kurs
 • Konkurranse med forhandlinger, inklusive forhandlingsteknikk

Konkurranse med forhandlinger inklusive forhandlingsteknikk

Målet med kurset er å gi deltakerne en grunnleggende forståelse for hva gode forhandlinger innebærer – før under og etter kontraktsinngåelse samt en oversikt over forhold som påvirker forhandlinger. Videre gis deltakerne innsikt i forhandlingsstrategier og forhandlingsteknikker og forståelse for forhandling ved tvister og særlig om forhandling ved konkurranse. Deltakerne får trening i praktisk i forhandling.

Målgruppen for kurset er innkjøpere med noe erfaring og/eller gjennomført fordypningskurs. Kurset er et to dagers kurs (0900 - 1530).

Kurset vil inneholde:

 • Forhandlinger - roller, tema, område, fagbakgrunn og formål
 • Forhold som påvirker forhandlingsprosesser
  • ​Ulike typer forhandlinger; sivile tvister, kommersielle forhold, ett eller flere forhold, kompleksitet, partenes fremtidige relasjoner, fordelings- og integrasjonsforhandlinger, forhandlinger over landegrenser
  • Kommunikasjon ved forhandlinger
  • Forhandlingsposisjon og dens betydning
 • Forhandlingsstil
 • Forhandlingsstrategi (konkurranse-, samarbeids-, og problemorientert, kombinasjoner)
 • Forhandlingsteknikker
 • Forhandlingsprosessen (konkurranse-, samarbeids-, og problemorientert, kombinasjoner)
 • Forhandling ved tvister og særlig om forhandling ved konkurranse
  • Forberedelse til forhandling
  • Forhandlingsfasen; informasjon, åpning, fordeling, verdimaksimering, klargjøring
  • Forhandling til kontrakt; utforming av forhandlingsresultatet, formelle forhold, evaluering og oppsummering og deling av erfaringer

Dag 1 - Forelesning med dialog
Dag 2 - Forberedelse, gjennomføring og gjennomgang av case

Alle kurs er gratis for medlemmer av VOIS, men det er gebyr på kr 500 for ikke å møte til påmeldt kurs. For ikke-medlemmer (offentlige oppdragsgivere utenfor Vestfold) er prisen kr 1 000 pr kurs.