Du er her:

Kolonialvarer

Rammeavtalen omfatter kjøp av kolonialvarer for VOIS til virksomheter som pleie, omsorg, sykehjem og kantiner.

Leverandører
Asko Øst AS er valgt som leverandør på avtalen.

Varighet
Avtalen gjelder for perioden 1.11.2016 - 31.10.2020. Avtalen kan ikke forlenges.

Deltakere
Deltakere er kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Re, Sande, Sandefjord, Svelvik og Tønsberg samt Fylkesmannen i Vestfold.

Avtaleansvarlig
Ole-Jørgen Drilen Bruun-Lie