Du er her:

Kjemikalier og polymerer til renseanlegg

Rammeavtalen omfatter levering av fellingskjemikalier og polymerer til renseanlegg.

Leverandører
Følgende leverandører er valgt på rammeavtalen:

  • Kemira Chemicals AS (Kemira Oyj)
  • Kemetyl Norge AS
  • NOS Chemicals AS
  • Norwegian Technology

Varighet
Rammeavtalen gjelder i perioden 1.1.2018 - 31.12.2021. Avtalen kan ikke prolongeres.
Avtaleperioden er fordelt over 2 perioder på henholdsvis 24 måneder hver:

  • Periode 1: 1.1.2018 - 31.12.2019
  • Periode 2: 1.1.2020 - 31.12.2021

Det enkelte renseanlegg velger sine leverandører ut fra valgte rammeavtaleleverandører. Dette gjøres i henhold til tildelingskriteriene. Ved utløp av periode 1 har renseanleggene to alternativer; det fortsettes med valgte leverandør i periode 2 uten ny konkurranse blant rammeavtaleleverandørene eller det blir avholdt en minikonkurranse blant rammeavtaleleverandørene som blir vurdert opp mot tildelingskriteriene. Minikonkurransen gjøres av det enkelte renseanelgg.

Deltakere
Deltakere er kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord samt Tønsbergrenseanlegg IKS.

Avtaleansvarlig
Lillian B. Skåleskog