Du er her:

 • Hjem
 • Kurs
 • Hvordan lage gode konkurransedokumenter

Hvordan lage gode konkurransedokumenter

Målet med kurset er å gi deltakerne tips og trygghet rundt utforming og gjenbruk av konkurransedokumenter, herunder bruk av tilbudsmaler fra VOIS. Deltakerne skal kunne skille mellom og anvende forskjellige typer krav/opplysninger som dokumentasjonskrav, kvalifikasjonskrav, kontraktsgjennomføringskrav, absolutte krav til ytelsen, andre krav/ønsker til ytelsen og tildelingskriterier.

Målgruppen for kurset er innkjøpere med en viss erfaring med gjennomføring av anskaffelser etter del II og III, og med gjennomført minimum grunnkurs. Kurset er et heldagskurs (0900 - 1530).

Kurset tar for seg:

 • Behovsdefinisjon og kravspesifikasjon (ulike spesifikasjoner til ulike typer anskaffelser)
 • Valg av kvalifikasjonskrav som sikrer de rette tilbyderne. Gode nok og mange nok.
 • Valg av anskaffelsesprosedyre for å sikre oppnåelse av behovet
  • Tilbudskonkurranse i ulike varianter
  • Anbudskonkurranse
  • Konkurranse med forhandling
  • Konkurransepreget dialog
  • Innovasjonspartnerskap
 • Bruk av kontraktsgjennomføringskrav for å sikre behovet
 • Valg av tildelingskriterier ut fra behovsdefinisjon og kravspesifikasjon

Alle kurs er gratis for medlemmer av VOIS, men det er gebyr på kr 500 for ikke å møte til påmeldt kurs. For ikke-medlemmer (offentlige oppdragsgivere utenfor Vestfold) er prisen kr 1 000 pr kurs.