Du er her:

Heiser - Service og vedlikehold

Rammeavtalen omfatter service og vedlikehold av heiser.

Leverandør
Det er tegnet avtale med GM Heis AS.

Varighet
Avtalen gjelder fra 1. september 2019 - 31. august 2023. Avtalen kan ikke forlenges.

Deltakere
Deltakere er Horten, Holmestrand, Larvik, Færder, Sandefjord og Tønsberg kommune.

Avtaleansvarlig
Pia Charlotte Berg