Du er her:

Grunnkurs

Målet med kurset er å gi deltakerne en oversikt over det nye anskaffelsesregelverkets oppbygning, formål og de sentrale grunnprinsipper som nå skal følges opp til ny terskelverdi. Dette skal gi deltakerne trygghet til å gjennomføre konkurranser etter forskriftens del I og den nye tilbudskonkurransen i del II.

Målgruppen er nyansatte innkjøpere og personer som gjennomfører anskaffelser for enkeltvirksomheter innenfor kommunen. Kurset er et heldagskurs (0900 - 1530).

Kurset vil ta for seg følgende områder:

 • Formålet med regelverket for offentlige anskaffelser
 • Oversikt over regelverket og beregning av anskaffelsens verdi
 • Unntaket for små anskaffelser
 • Regelverkets grunnprinsipper
 • Muligheter og begrensninger ved gjennomføring av konkurranser etter del I
 • Plikter etter del I 
 • Utlysning og/eller andre former for utvelgelse av deltakere etter del I
 • Avvisningsvurderinger
 • Tilbudsevaluering
 • Tilbudskonkurransen i forskriftens del II i praksis
 • Tildeling, begrunnelse, karensfrist, innsyn osv. del I og del II.

Alle kurs er gratis for medlemmer av VOIS, men det er gebyr på kr 500 for ikke å møte til påmeldt kurs. For ikke-medlemmer (offentlige oppdragsgivere utenfor Vestfold) er prisen kr 1 000 pr. kurs.