Du er her:

Grunnkurs

Målet med kurset er å gi deltakerne en oversikt over det nye anskaffelsesregelverkets oppbygning, formål og de sentrale grunnprinsipper som nå skal følges opp til ny terskelverdi. Dette skal gi deltakerne trygghet til å gjennomføre konkurranser etter forskriftens del I og den nye tilbudskonkurransen i del II.

Målgruppen er nyansatte innkjøpere og personer som gjennomfører anskaffelser for enkeltvirksomheter innenfor kommunen. Kurset er et heldagskurs (0900 - 1530).

Kurset vil ta for seg følgende områder:

 • Formålet med regelverket for offentlige anskaffelser
 • Oversikt over regelverket og beregning av anskaffelsens verdi
 • Unntaket for små anskaffelser
 • Regelverkets grunnprinsipper
 • Muligheter og begrensninger ved gjennomføring av konkurranser etter del I
 • Plikter etter del I 
 • Utlysning og/eller andre former for utvelgelse av deltakere etter del I
 • Avvisningsvurderinger
 • Tilbudsevaluering
 • Tilbudskonkurransen i forskriftens del II i praksis
 • Tildeling, begrunnelse, karensfrist, innsyn osv. del I og del II.

Alle kurs er gratis for medlemmer av VOIS, men det er gebyr på kr 500 for ikke å møte til påmeldt kurs. For ikke-medlemmer (offentlige oppdragsgivere utenfor Vestfold) er prisen kr 1 000 pr. kurs.

Torsdag 24. oktober arrangeres grunnkurs i offentlige anskaffelser på Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold (Horten), Forskningsparken, kl. 09.00-15.30. 

Påmeldingsfrist: Torsdag 17. oktober.
  
Vi serverer lunsj. 

 

Påmelding til Grunnkurs i offentlige anskaffelser


Ved kurspåmelding lagrer vi opplysninger gitt til oss via påmeldingsskjema for kurset. Opplysningene er nødvendig for å kunne organisere og gjennomføre kursene. Opplysningene kan bli delt, men kun med relevante samarbeidspartnere (f.eks. kursholder/-arrangør, overnattingssteder). Forøvrig er deltakerlisten kun tilgjengelig for de andre deltakerne, kursholder og kursarrangør. Opplysninger om matallergier og lignende blir delt anonymt. Data fra påmeldingsskjema blir lagret i vår webløsning i inntil ett år etter at kurset blir avholdt.