Du er her:

Fyringsolje og drivstoff i bulk

Rammeavtalen omfatter fyringsolje og drivstoff i bulk. Samt opsjon på smøremidler.

Leverandører
Olje og Energisenteret er valgt som leverandører på avtalen.

Varighet
Avtalen gjelder for perioden 1.10.2016 - 30.9.2020.

Deltakere
Deltakere er Holmestrand, Horten, Larvik, Færder, Re, Sande, Sandefjord, Svelvik og Tønsberg kommune, samt Vestfold fylkeskommune. I tillegg deltar Larvik Havn og Bølgen Kulturhus i Larvik.

Avtaleansvarlig
Pia Charlotte Berg
Tlf: 33 41 69 27
Mobil: 40 81 63 15

E-post: pcb@sandefjord.kommune.no

For å få tilgang til innkjøpsveiledere og priser, må du være innlogget på "Min side".