Du er her:

Fyringsolje og drivstoff i bulk

Rammeavtalen omfatter fyringsolje og drivstoff i bulk. Samt opsjon på smøremidler.

Leverandører
Olje og Energisenteret er valgt som leverandører på avtalen.

Varighet
Avtalen gjelder for perioden 1.10.2016 - 30.9.2020.

Deltakere
Deltakere er Holmestrand, Horten, Larvik, Færder, Sandefjord, Svelvik og Tønsberg kommune, samt Vestfold fylkeskommune. I tillegg deltar Larvik Havn og Bølgen Kulturhus i Larvik.

Avtaleansvarlig
Pia Charlotte Berg