Du er her:

Fyringsolje og drivstoff i bulk

Rammeavtalen omfatter fyringsolje og drivstoff i bulk. Samt opsjon på smøremidler.

Leverandører
Knapphus Energi AS

Varighet
1.1.2020 - 31.10.2024.

Deltakere
Alle kommuner i Vestfold, samt Vestfold Vann.

Avtaleansvarlig
Pia Charlotte Berg