Du er her:

Forsikringer

Rammeavtalen omfatter forsikringsavtaler for tingskade og personforsikringer.

Leverandører
KLP Skadeforsikring AS                                                                                                                                   Gjensidige forsikring ASA (gjelder tingforsikring Svelvik)

Varighet
Avtalen gjelder i perioden 1.1.2018 - 31.12.2021 (Svelvik 1.1.2018 - 31.12.2019).

Deltakere
Kommunene Holmestrand, Re, Sande, Svelvik og Tønsberg, samt Jarlsberg IKT IKS.

Avtaleansvarlig
Hanne F. Bjerke