Du er her:

Fordypningskurs

Målet med kurset er å gi deltakerne god innsikt i de enkelte delene av anskaffelsesprosessene konkurranse med forhandling og anbudskonkurranse etter del III. Det gis også en oversikt over andre mulige prosedyrer etter del III. Kurset skal gi deltakerne trygghet på å vurdere hvilken del av forskriften som kommer til anvendelse på den konkrete anskaffelsen, og å planlegge gjennomføringen av en konkurranse steg for steg. Deltakerne skal være i stand til å forutse mulige avvisningsspørsmål som kan dukke opp, farer og muligheter for totalforkastelse eller avlysning, samt fordeler og ulemper med ulike tildelingskriterier. Deltakerne skal være i stand til å gi begrunnelser for de valg som gjøres underveis, og å vurdere hvilken informasjon som må gis deltakerne på de ulike stadiene av konkurransen.

Målgruppen for kurset er innkjøpere på ulike nivåer med erfaring med konkurranser etter del I og/eller del II, samt gjennomført grunnkurs. Kurset er et heldagskurs (0900 - 1530).

Kurset vil ta for seg følgende områder:

  • Terskelverdiene - beregningsregler
  • Vilkårene for anskaffelser uten konkurranse
  • Tillatte anskaffelsesprosesser etter del III
  • Åpen og begrenset konkurranse - muligheten for å begrense antall deltakere
  • Åpen anbudskonkurranse steg for steg: Konkurransegrunnlag, utlysning, kvalifikasjonsvurdering, andre avvisningsvurderinger, tilbudsevaluering, begrunnelse og tildeling, klagefrist.
  • Konkurranse med forhandling steg for steg: Konkurransegrunnlag, utlysning, kvalifikasjonsvurdering, andre avvisningsvurderinger, invitasjon til forhandlinger, gjennomføring av forhandlinger, evt. evaluering og avskalling, nye tilbud, tilbudsevaluering, begrunnelse og tildeling, klagefrist. 
  • Obligatoriske og hensiktsmessige dokumentasjonskrav og tildelingskriterier
  • Utforming av kravspesifikasjon - bruk av tilbudsmal (skal/må, kan/bør osv.)
  • Valg og bruk av tildelingskriterier og underkriterier
  • Krav til tildelingsbeslutninger og meddelelser

Alle kurs er gratis for medlemmer av VOIS, men det er gebyr på kr 500 for ikke å møte til påmeldt kurs. For ikke-medlemmer (offentlige oppdragsgivere utenfor Vestfold) er prisen kr 1 000 pr kurs.