Du er her:

Filter til ventilasjonsanlegg

Rammeavtalen omfatter kjøp av filter til ventilasjonsanlegg.

Leverandører
Deltrian Norge AS er valgt som leverandør på avtalen.

Varighet
Avtalen gjelder for perioden 1.11.2018 - 31.10.2022. Avtalen kan ikke prolongeres.

Deltakere
Deltakere er Færder, Holmestrand, Larvik, Re, Sande, Sandefjord og Tønsberg kommuner.

Avtaleansvarlig
Lillian B. Skåleskog