Du er her:

 • Hjem
 • Kurs
 • Entreprisekurs - Innføring i utførelsesstandardene

Entreprisekurs - Innføring i utførelsesstandardene

Målet med kurset er å gi deltakerne en oversikt over regelverket i NS8405 og NS8406, herunder oppbygning, formål og de sentrale grunnprinsipper. Kurset skal gi deltakerne trygghet på å velge riktig standardkontrakt og trygghet til å følge opp endrings- og varslingsregimet underveis, ved gjennomgang av de sentrale bestemmelsene i kontraktene, sammenholde med eksempler og synliggjøre mulighetene for å tilpasse de enkelte kontraktene til oppdraget.

Målgruppen er prosjekteiere, byggherrer, prosjektledere, byggeledere og innkjøpere som arbeider med eller følger opp prosjekter i bygg- og anleggsbransjen, samt aktuelle arkitekter, ingeniører og andre rådgivere innenfor samme bransje. Kurset er et heldagskurs (0900 - 1600).

Kurset vil ta for seg følgende områder:

 • Formålet med utførelsestandardene - forholdet til NS8407
 • Organisering og funksjonsfordeling - ulikhetene mellom NS8405 og NS8406
 • Overtakelse
 • Sluttoppgjør
 • Endringer, tillegg og varslingsfrister
 • Forsinkelser
 • Mangler
 • Tvisteløsning

Kursdeltageren må selv ta med NS8405 og NS8406.

Alle kurs er gratis for medlemmer av VOIS, men det er gebyr på kr 500 for ikke å møte til påmeldt kurs. For ikke-medlemmer (offentlige oppdragsgivere utenfor Vestfold) er prisen kr 1 000 pr kurs.