Du er her:

 • Hjem
 • Kurs
 • Entreprisekurs - Innføring i rådgivningsstandardene

Entreprisekurs - Innføring i rådgivningsstandardene

Målet med kurset er å gi deltakerne en oversikt over regelverket i NS8401 og NS8402, herunder oppbygning, formål og de sentrale grunnprinsipper. Rådgivere og rådgivningsoppdragene innenfor bygg- og anlegg er en uensartet gruppe. Kurset skal gi deltakerne trygghet på å velge riktig standardkontrakt og trygghet til å følge opp rådgivningsoppdragene underveis, ved gjennomgang av de sentrale bestemmelsene i kontraktene, sammenholde med eksempler og synliggjøre mulighetene for å tilpasse de enkelte kontraktene til oppdraget. Deltakerne vil også få kjennskap til sentrale spørsmål knyttet til rådgiverens ansvar og forholdet til andre rådgivere og entreprenører.

Målgruppen er prosjekteiere, byggherrer, prosjektledere, byggeledere og innkjøpere som arbeider med eller følger opp prosjekter i bygg- og anleggsbransjen, samt aktuelle arkitekter, ingeniører og andre rådgivere innenfor samme bransje. Kurset er et halvdagskurs (3 timer).

Kurset vil ta for seg følgende områder:

 • Formålet med rådgivningsstandardene
 • Oversikt over de to standardene og gjennomgang av sentrale regler
 • Ulikhetene mellom NS8401 og NS8402
 • Hvilken standard skal man velge?
 • Muligheter for tilpasning til konkrete prosjekter
 • Risikovurderinger, ansvarsfordelingen og betydningen av funksjonsfordelingen i inngåtte kontrakter
 • Rågiverens ansvar
 • Risiko overfor andre rådgivere og entreprenører i prosjektet
 • Tiltransport av rådgiver til andre, hvem skal sitte med risikoen for feil på rådgiversiden og fra hvilket tidspunkt?

Kursdeltageren må selv ta med NS8401 og NS8402.

Alle kurs er gratis for medlemmer av VOIS, men det er gebyr på kr 500 for ikke å møte til påmeldt kurs. For ikke-medlemmer (offentlige oppdragsgivere utenfor Vestfold) er prisen kr 1 000 pr kurs.