Du er her:

 • Hjem
 • Kurs
 • Entreprisekurs - Endringer og tillegg i entreprisekontrakter

Entreprisekurs - Endringer og tillegg i entreprisekontrakter

Målet med kurset er å gi deltakerne en oversikt over reguleringen av endringer og tillegg i NS8405, NS8406 og NS8407. Kurset gir også en kort innføring i kontraktenes anvendelsesområde. Hensikten med kurset er å gjøre deltakerne oppmerksomme på hvilke plikter og rettigheter de har, og hvordan de praktisk skal forholde seg til dem under hektiske byggeprosesser.

Målgruppen er prosjekteiere, byggherrer, prosjektledere, byggeledere og innkjøpere som arbeider med eller følger opp prosjekter i bygg- og anleggsbransjen, samt aktuelle arkitekter, ingeniører og andre rådgivere innenfor samme bransje. Kurset er et halvdagskurs (3 timer).

Kurset vil ta for seg følgende områder:

 • Oversikt over reglene i de ulike standardene NS8405/06 og 07
 • Behovet for endringer og hva endringer er
 • Byggherres rett til å pålegge endringer
 • Irregulære endringsordrer
 • Forsering
 • Tilleggsfrist
 • Varslingsreglene
 • Vederlagsjustering

Kursdeltageren må selv ta med standardkontraktene.

Alle kurs er gratis for medlemmer av VOIS, men det er gebyr på kr 500 for ikke å møte til påmeldt kurs. For ikke-medlemmer (offentlige oppdragsgivere utenfor Vestfold) er prisen kr 1 000 pr kurs.