Du er her:

Anskaffelser med verdi over kr 1,75 mill (EØS anskaffelser)

Her finner du utkast til dokumenter du kan benytte ved anskaffelser som har en verdi over kr 1,75 millioner eksklusiv merverdiavgift (EØS-anskaffelser). Det gjøres oppmerksom på at punktene i malen kun må anses som et forslag. Alle punktene må vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle.

Aktuelle dokumenter er et konkurransegrunnlag og en tilbudsmappe, evalueringsmaler samt eksempel på en protokoll. I tillegg følger det med et par enkle brevmaler for innstilling og avvisning samt enkelte andre aktuelle maler.

For å få tilgang til malene, må du trykke på "min side" og logge deg på.