Du er her:

Anskaffelser med verdi mellom kr 1,1 mill og kr 1,75 mill (Nasjonale anskaffelser)

Her finner du utkast til dokumenter du kan benytte ved anskaffelser som har en verdi mellom kr 1,1 mill og kr 1,75 mill (Nasjonale anskaffelser). Begge beløp er eksklusiv merverdiavgift i verdi. Det gjøres oppmerksom på at punktene i malen kun må anses som et forslag. Alle punktene må vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle.

Aktuelle dokumenter er et konkurransegrunnlag og en tilbudsmappe, evalueringsmaler samt eksempel på en protokoll.

For å få tilgang til malene, må du trykke på "min side" og logge deg på.