Du er her:

Anskaffelser med verdi under kr 1,1 mill.

Her finner du utkast til dokumenter du kan benytte ved anskaffelser som har en verdi under kr 1,1 millioner (del I). Beløpet er eksklusiv merverdiavgift i verdi. Det gjøres oppmerksom på at punktene i malen kun må anses som et forslag. Alle punktene må vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle.

Aktuelle dokumenter er et felles dokument for konkurransegrunnlag og tilbudsmappe, evalueringsmal samt eksempel på en enkel protokoll.

For å få tilgang til malene, må du trykke på "min side" og logge deg på.