Du er her:

Bøker og media til bibliotek

Rammeavtalen gjelder kjøp av bøker og medier til kommunale bibliotek. Skolebibliotek kan benytte avtalen dersom de ønsker det.

Leverandører
Biblioteksentralen SA er valgt som leverandører på avtalen.

Varighet
Avtalen gjelder for perioden 1.10.2018 - 30.09.2022. Avtalen kan ikke forlenges.

Deltakere
Deltakere er Holmestrand, Horten, Larvik, Re, Sande, Sandefjord og Tønsberg kommuner. Tønsberg kommune deltar på vegne av Færder kommune, da biblioteket med tilholdssted i Tønsberg, drives av kommunene i fellesskap.

Avtaleansvarlig
Lillian B. Skåleskog