Du er her:

Avtaler

Under følger en oversikt over alle felles rammeavtaler som blir forvaltet av VOIS.
Ved behov for mer informasjon gå enten inn i Mercell (VOIS' konkurransegjennomførings- og kontraktsadministrasjonsverktøy) eller ta kontakt med VOIS.