Du er her:

Avtaler

Under følger en oversikt over alle felles rammeavtaler som blir forvaltet av VOIS. Er du inne på "Min side" vises kun avtalene du som medlem deltar på. Avtaleporteføljens innhold og omfang bestemmes av VOIS sine deltakere og vil endre seg over tid. Til de fleste avtalene er det laget en egen innkjøpsveileder. Der det er hensiktsmessig har vi lagt ved en egen prisfil. For hver avtale er det nedsatt et brukerutvalg som har det faglige ansvaret for innholdet i avtalen, herunder også hvilke avtaleprodukter avtalen omfatter.