Du er her:

Asfalt og asfaltlegging

Rammeavtalen omfatter kjøp av asfalt og asfaltlegging.

Leverandører
NCC Industry AS er valgt som leverandør på avtalen.

Varighet

15.5.-2018 - 14.5.2022

Deltakere

Sone 1 Færder kommune

Sone 5 Re og Tønsberg kommune

Sone 2 Holmestrand og Sande kommune

Sone 6 Sandefjord kommune

Sone 3 Horten kommune

Sone 7 Svelvik (deltar til 1.1.2020) kommune

Sone 4 Larvik kommune

Vestfold Vann IKS

Vestfold Vann har anlegg flere steder i Vestfold og deltar på begge soner. Avrop vil skje på den rammeavtalen/sonen som gjelder for det aktuelle oppdrag.

Avtaleansvarlig

Hanne F. Bjerke