Du er her:

Alminnelige kontraktsvilkår

Her finner du utkast til alminnelige kontraktsvilkår for rammeavtaler. Malen er beregnet for bruk sammen med malene for tilbudsmappe. Det vil si at disse er tilpasset hverandre slik at betingelsene som står i de alminnelige kontraktsvilkårene ikke er omhandlet i tilbudsmappemalene og omvendt.

For å få tilgang til malene, må du trykke på "min side" og logge deg på.