Du er her:

Har du innspill?

Avtalemedlemmer

Avtalemedlemmene har rett til å motta forespørsel om deltakelse ved inngåelse av alle felles rammeavtaler for VOIS. Pr i dag er det kun Fylkesmannen i Vestfold som er avtalemedlem.

Her følger lenker til avtalemedlemmenes nettsted:

Fylkesmannen i Vestfold, Frank Suhr